Regulamin polskiejabłka.24

 1. Serwis internetowy polskiejabłka.24 zwany dalej Serwisem, jest platformą ogłoszeniową umożliwiającą użytkownikom zamieszczanie ogłoszeń.
 2. „Regulamin” określa warunki korzystania i zasady funkcjonowania Serwisu oraz określa prawa i obowiązki Użytkowników.
 3. Właścicielem Serwisu jest firma Netak Sp. z o.o., Podgórzyce 12, 05-660 Warka.
 4. Administrator Serwisu to osoba uprawiona przez Właściciela Serwisu do zarządzania portalem ogłoszeniowym.
 5. Każdy Użytkownik korzystający z serwisu oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu.
 6. Użytkownicy mają prawo do bezpłatnego umieszczania ogłoszeń na stronach Serwisu.
 7. Użytkownik ma obowiązek uzupełnić wymagane pola w Formularzu ogłoszenia: Tytuł, Kategoria, Województwo, Opis, Numer telefonu.
 8. Użytkownik będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (w znaczeniu przepisów powszechnie obowiązujących), rejestrując się w Serwisie przekazuje swoje dane osobowe. Administratorem danych osobowych w/w Użytkownika jest Administrator. Wyżej wskazane dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu:
  1. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami, co wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,
  2. w celach analitycznych (doboru usług do potrzeb Użytkowników),
  3. w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji.
  4. prowadzenia korespondencji z Użytkownikami,
  5. przyjmowania i rozpatrywania reklamacji,
  6. wypełniania innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych (podstawa art. 6, ust.1, lit. c RODO),
  7. wypełnieniu innych nie wymienionych powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (podstawa art.6, ust.1, lit. f RODO).

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownik będący osobą fizyczną ma prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego wskazanego w obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych.

 1. Ten sam użytkownik może dodać 5 ogłoszeń na dobę.
 2. Administrator nie stanowi strony transakcji, nie podnosi odpowiedzialności za transakcje dokonywane przez Użytkowników na podstawie ogłoszeń zawartych w Serwisie zarówno w zakresie jakości oferowanych przedmiotów i usług, jak i bezpieczeństwa oraz rzetelności transakcji.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność informacji zawartych w treści ogłoszeń. Administrator nie odpowiada za zgodność towaru z opisem zamieszczonym przez Użytkownika.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczanie przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą lub fałszywych,
 5. Wyłączną odpowiedzialność za wykonanie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a kontrahentem, ponoszą strony umowy.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia zamieszczane przez Użytkowników w treści ogłoszeń, w tym odpowiedzialności wynikającej z praw autorskich.
 7. Administrator nie odpowiada za zgodność towaru z opisem zamieszczonym przez Użytkownika.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy dodawanych przez Użytkowników. Komentarze Użytkowników nie są tożsame z opinią Administratora. W przypadku uzasadnionych wniosków o usunięcie komentarza, Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia bez podania przyczyny i poinformowania Użytkownika ogłoszeń lub komentarzy: powielonych, w przypadku, gdy użytkownik doda więcej niż dwa ogłoszenia tej samej streści w ciągu kolejnych 24 godzin,
  nie posiadających uzupełnionych pól dotyczących numeru kontaktowego mimo że ten został podany w treści ogłoszenia, zawierających treści niezgodne z tematyką serwisu,  nie pasujących do wybranej kategorii lub podkategorii, zawierających słowa uznawane za obraźliwie, wulgaryzmy, niecenzuralne i naruszające dobre obyczaje, reklam i odwołań do konkurencyjnych serwisów, naruszających prawo,
 10. Zabronione jest naruszanie przez Użytkowników praw autorskich materiałów dostępnych w serwisie. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie materiałów publikowanych w serwisie bez zgody Administratora.
 11. Administrator jest uprawniony do prowadzenia w Serwisie działalności informacyjnej, promocyjnej oraz reklamowej, do zamieszczania w Serwisie reklam towarów i usług.
 12. Administrator ma prawo do czasowej przerwy w działaniu Serwisu w celu przeprowadzania prac konserwacyjnych.
 13. Dane Użytkowników pozostają do wiadomości Administratora serwisu, chyba że użytkownik sam je udostępni w treści ogłoszenia. Dane służą do kontaktu z Użytkownikami i nie są udostępniane innym podmiotom.
 14. Publikacja ogłoszenia następuje po akceptacji Administratora (lub podmiotu przez niego upoważnionego). Akceptacja nie trwa dłużej niż 24h.